Compact of uitgebreid? Samen met het team? Maak je nieuwe schoolplan en realiseer je ambities!

Met Mijnschoolplan maak je in drie stappen snel en eenvoudig jullie schoolplan, jaarplannen en bijbehorende jaarverslagen. Een schoolplan dat leeft, waarmee je echt aan de slag gaat. Mijnschoolplan is ontwikkeld door Cees Bos op basis van de laatste inspectie-eisen. Voor de nieuwe schoolplanperiode is er nu de keuze voor een compact schoolplan en een nog kortere publieksversie. En maak je gebruik van ParnasSys? Maak dan gebruik van het geïntegreerde ParnasSys|Mijnschoolplan.

Nieuw:schoolrapportage

In de nieuwe schoolrapportage in Mijnschoolplan worden de “kengetallen” uit diverse gekoppelde systemen (onder andere ParnasSys, Ultimview, WMK, Mijnschoolplan en Open data) automatisch geplaatst. Vooral de hoofdstukken over de eindresultaten en de adviezen voor vervolgsucces geven up tot date inzichten.

Stap 1: Zelfevaluatie

Op basis van de inspectie-eisen uit het toezichtkader voer je een zelfevaluatie uit. De aandachtspunten worden automatisch opgenomen in het schoolplan en de bijbehorende jaarplannen. Aan jou de keuze of je dit samen met het team doet of alleen. Lees meer..

Stap 2: Schoolplan

Je schrijft het schoolplan waarbij je gebruik kunt maken van voorbeeldteksten of eigen teksten. Je maakt het schoolplan digitaal en kunt het downloaden op papier. Gebruikte je al Mijnschoolplan, dan staan ook teksten van het vorige schoolplan klaar om te gebruiken voor het nieuwe schoolplan. Lees meer…

Stap 3: Jaarplan en jaarverslag

Alle aandachtspunten voorzie je van prioriteit, omvang en jaar van uitwerking. Je verdeelt ze over de jaren waarna ze automatisch worden opgenomen in het bijbehorende jaarplan. Gebruik je WMK? Dan kun je ook de aandachtspunten uit WMK in Mijnschoolplan gebruiken.
Lees meer..

Voordelen Mijnschoolplan

  • Schoolplan ontwikkelen gebaseerd op het nieuwe inspectiekader
  • Draagvlak door met het team de basis te leggen
  • Keuze voor een uitgebreid of compact schoolplan
  • Koppeling aandachtspunten uit WMK (of invoer eigen beoordelingen)
  • Handige publieksversie voor communicatie met ouders
  • Speciale (V)SO versie

Wat zeggen gebruikers

Mijnschoolplan is een aantrekkelijk kwaliteitsinstrument met inhoud! Het is een toegankelijk en herkenbaar stuk voor iedereen. Dat is het voordeel als je het stichtingsbreed toepast. Collega’s kunnen ervaringen met elkaar delen en bij een eventuele schoolwissel herken je meteen de opzet van het schoolplan, jaarplannen etc. Je ziet door de bomen het bos weer.
Janine Deckers, (Projectleider ParnasSys bij Movare)
Lucas Onderwijs houdt haar schoolplannen up to date met Mijnschoolplan. “De oogst ‘schoolplannen’ van vorig jaar was met name uitstekend van de scholen die het schoolplan hadden geactualiseerd: het werkt dus!”
Bente Hal, (tot en met mei 2017 als beleidsmedewerker werkzaam bij Lucas Onderwijs)