MijnSchoolplan ontwikkelt zich steeds verder en in de nieuwe versie (2019-2023) kunt u weer diverse ontwikkelingen en vernieuwingen verwachten. Wij geven u graag alvast onze top 10.

  1. Momenteel ontwikkelen we onsstrategischbeleidsplan.nl (2018-2022). Met dit instrument kan een vereniging of stichting haar strategisch beleid beschrijven. Aandachtspunten voor de scholen kunnen worden getransporteerd naar de MijnSchoolplannen van de scholen. In de tweede plaats wordt het mogelijk om een zelfevaluatie uit te laten voeren door de scholen op basis van het  Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. De resultaten van de scholen worden opgenomen in een totaaloverzicht. Tenslotte kunnen er bovenschools teksten worden geschreven die kunnen worden getransporteerd naar de MijnSchoolplannen van de scholen.

 

  1. MijnSchoolplan (2019-2023) biedt gebruikers de mogelijkheid om te kiezen tussen twee typen schoolplan. De gebruikers kan “gewoon” voor het volledige format kiezen, en feitelijk deels gebruik maken van de gegevens in het oude schoolplan (2015-2019). Dit schoolplan is meestal ongeveer 40-50 blz. Gebruikers die een compacter schoolplan willen hebben, kunnen gebruik maken van de versie Schoolplan (compact). De versie Schoolplan (Compact) is ongeveer 10 blz. en wordt opgenomen in MijnSchoolplan.nl (zoals u gewend bent van MijnSchoolplan.nl wordt ook de versie Compact voorzien van standaard voorbeeldteksten).

 

  1. MijnSchoolplan gaat naast Schoolplan (Uitgebreid) en Schoolplan (Compact) een versie genereren die zeer compact is: Schoolplan (Excerpt). Deze versie geeft de schoolgegevens, de missie van de school, de visie van de school en de tien belangrijkste aandachtspunten voor de komende vier jaar (3 blz.).

 

  1. Aan MijnSchoolplan wordt op veler verzoek een scholingsplan toegevoegd.

 

  1. MijnSchoolplan wordt gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Gebruikers die er behoefte aan hebben om bepaalde opbrengsten op te nemen in hun jaarverslag, kunnen de gewenste gegevens uit ParnasSys halen.

 

  1. MijnSchoolplan wordt (uiteraard) voorzien van een zelfevaluatie die gebaseerd is op het Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs.

 

  1. De Monitors worden voorzien van blokken die het mogelijk maken om te reflecteren op de voortgang. Er worden tekstblokken toegevoegd voor Opmerkingen, Aandachtspunten en Interventies.

 

  1. De paragrafen en de voorbeeldteksten in MijnSchoolplan worden daar waar noodzakelijk aangepast naar aanleiding van de portretten die de inspectie onderscheidt in haar Onderzoekskader 2017.

 

  1. In MijnSchoolplan zal veel aandacht geschonken gaan worden aan de zogenaamde “eigen kwaliteitsaspecten” van de school. Zie het Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs.

 

  1. MijnSchoolplan is gekoppeld aan WMK. De gebruiker kan nu al kwaliteitsindicatoren en scores van metingen uit WMK halen. De derde koppeling die we willen realiseren maakt het mogelijk om verbeterpunten uit WMK ‘op te halen’.