Volgend schooljaar begint voor veel scholen een nieuwe schoolplanperiode. In voorbereiding hierop hebben we alvast een aantal vernieuwingen doorgevoerd en we gaan nog meer vernieuwen.

Nu al in Mijnschoolplan:
• Een nieuwe zelfevaluatie gebaseerd op het Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs.
• Met nieuwe tekstblokken binnen het onderdeel Monitors kun je reflecteren op de voortgang van de actiepunten.

Update eind januari:
• Nieuwe werkbladen en spellen worden toegevoegd.
• Mijnschoolplan bevat zowel de eigen teksten (2015-2019) en de nieuwe teksten (in lijn met de eisen).
• Je kunt de ‘eigen kwaliteitsaspecten’ verwerken in het schoolplan.
• Nieuwe koppeling met WMK: mogelijkheid om verbeterpunten op te halen en te verwerken.

Later in 2018:
• Op het verzoek van veel scholen wordt een scholingsplan toegevoegd.
• Een Schoolondersteuningsprofiel (gekoppeld met ParnasSys) wordt toegevoegd.
• De mogelijkheid om een Schoolplan Compact (10 blz.) te schrijven (op basis van voorbeeldteksten).
• Er komt een publieksversie (3 blz.) voor bijvoorbeeld het ouderportaal.
• In het jaarplan/jaarverslag kun je eenvoudig kengetallen uit ParnasSys toevoegen.
• Bijlagen: je kunt de bijlagen benoemen en bekijken (door middel van een direct link).

Voor het bestuur: Onsbeleidsplan.nl
Onsbeleidsplan is de versie van Mijnschoolplan voor besturen. Hiermee zet een bestuur de lijnen uit voor de scholen binnen het bestuur en heeft overzicht over de resultaten van de scholen. Onsbeleidsplan heeft onder andere de volgende functies:
• Een overzicht van de zelfevaluaties van scholen.
• De mogelijkheid om centraal teksten te schrijven en deze teksten te transporteren naar de aangesloten scholen. (eind januari)
• Het schrijven van het strategisch beleidsplan met een koppeling naar aandachtspunten en jaarplan/jaarverslag van de scholen. (eind januari)
• Het schrijven van bestuursspecifieke onderdelen voor de schoolplannen van de scholen. (eind januari)
• Terugkoppeling van scholen op gekozen aandachtspunten vanuit bestuur.
Maak je met veel scholen binnen je bestuur gebruik van Mijnschoolplan, bekijk dan snel de mogelijkheden van Onsbeleidsplan met een webinar of adviesgesprek.

Koppeling met ParnasSys: maak je plannen vanuit ParnasSys
In 2018 worden zowel Mijnschoolplan als Onsbeleidsplan de systemen voor plannen binnen ParnasSys. Deze koppeling maakt het onder andere mogelijk om gegevens op te halen over opbrengsten. We houden je op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen.