Wie weet ben je er al klaar voor en wil je nu aan de slag met je ambities voor de nieuwe schoolplanperiode 2019-2023. Je hebt nu ook de mogelijkheid om de compacte versie van het schoolplan te kiezen.

Het schoolplan verandert en Mijnschoolplan verandert mee
Je weet vast dat bij de invoering van het nieuwe toezicht ook de voorschriften voor het schoolplan zijn veranderd. Je leest hier alles over in de brochure van de inspectie. In Mijnschoolplan zijn de voorschriften zoals verwoord in deze brochure verwerkt. De zelfevaluatie in Mijnschoolplan is gebaseerd op het Onderzoekskader 2017, je kunt eenvoudig de eigen kwaliteitsaspecten verwerken en je ambities een goede plek geven. In de teksten heb je veel keuzevrijheid. Je kunt als basis de teksten uit je vorige schoolplan gebruiken, nieuwe voorbeeldteksten gebruiken, of teksten gebruiken die klaargezet zijn door het bestuur via Onsbeleidsplan.

Direct aan de slag met de nieuwe planperiode?

Stap 1: Inloggen en de periodes bekijken
Log in bij Mijnschoolplan en ga in het rechter uitklapmenu (rechtsboven klikken op naam) naar ‘Mijn schoolplan periodes’.

Stap 2: Schoolplanperiode selecteren
Je komt in een overzicht met reeds aanwezige periodes. Klik in de groene balk op de groen knop. En ga vervolgens akkoord.

Stap 3: Activeren nieuwe schoolplanperiode en kiezen tussen de gewone of compacte versie
Klik op het vierkantje voor “schoolplan 2019-2023” om deze te activeren. Standaard werk je in het gewone Schoolplanformat, zoals je gewend was. Het is ook mogelijk om te schakelen naar de compacte variant. Klik dan op de oranje knop.

Schakelen tussen de gewone en compacte versie?
Het werkt het efficiƫntst als je meteen bepaalt of je wilt werken in de gewone of compacte variant. Er kan namelijk alleen geschakeld worden als het plan leeg is. Door middel van de rode knop kun je het schoolplan eenvoudig weer leeg maken, maar dit is niet terug te draaien.