Stap 1

Stel een strategisch beleidsplan op.

Bedenk dat het schoolplan altijd vooraf gegaan zou moeten worden door een strategisch beleidsplan. Lees verder over deze stap…

Stap 2

Standaard of compact?

Bepaal -in samenspraak met de directies van de scholen- welke variant schoolplan de scholen gaan maken: standaard of compact. Lees verder over deze stap…

Stap 3

Inhoudsopgave vaststellen

Stel -in samenspraak met de directies van de scholen- de inhoudsopgave van het schoolplan vast. Lees verder over deze stap…

Stap 4 (bestuur)

Schrijf centrale schoolplan teksten

Schrijf centrale schoolplan teksten (door een medewerker bestuur) voor de gekozen variant, scholen kunnen dan eenvoudig deze teksten hergebruiken. Lees verder over deze stap…

Stap 5

Bepaal Streefbeelden en Parels

Ga aan de slag met je team: bepaal de Streefbeelden en de Parels van de school. Lees verder over deze stap…

Stap 6

Bepaal de basiskwaliteit

Bepaal de basiskwaliteit van de school (directie en team). Lees verder over deze stap…

Stap 7

Start met schrijven

Schrijf als eerste de schoolplan teksten: S/Z-analyse, Streefbeelden en Parels. Lees verder over deze stap…

Stap 8

Schoolplan schrijven

Schrijf de overige teksten van het schoolplan.

Stap 9

Aandachtspunten vaststellen

Stel –samen met het team- de aandachtspunten vast: waar gaan we aan werken de komende vier jaar? Lees verder over deze stap….

Stap 10

Aandachtspunten toewijzen

Wijs de aandachtspunten toe aan de jaren en stel het eerste jaarplan op. Lees verder over deze stap…