In het schoolplan geven scholen aan of ze voldoen  aan de basiskwaliteit. De basiskwaliteit is beschreven in het Onderzoekskader (2017) van de Inspectie van het Onderwijs. Recent is het Onderzoekskader bijgesteld (01-08-2018). Mijn Schoolplan (MSP) bevat ook de nieuwste eisen in het kader van de basiskwaliteit. In het schoolplan moet een school ook de eigen kwaliteitsaspecten beschrijven (zie Het schoolplan verandert). We zijn hierbij aangekomen bij stap 5 van het stappenplan dat we voor je uitwerken.

Parels en sterren
Mijnschoolplan maakt onderscheid tussen ‘parels’ en ‘sterren’. Parels zijn zaken waar je school het meest trots op bent, waar je erg goed in bent en waar je de basiskwaliteit te boven gaat. Waar de parels de ‘negens’ en ‘tienen’ van zijn van de school, zijn de sterren de ‘achten’. In Mijnschoolplan worden de parels en de sterren vanuit het schoolplan verzameld in een apart document. Je kunt als school de parels en de sterren in dat document voorzien van een label: excellent, goed of (ruim)voldoende. Het document ‘Eigen Kwaliteitsaspecten’ kan als bijlage worden opgenomen in het schoolplan.

Streefbeelden
Het belangrijkste onderdeel van het schoolplan wordt gevormd door de ‘streefbeelden’. Dit zijn de grote (gedurfde) doelen van de school voor de komende vier jaar. Het is van belang om de streefbeelden samen met het team te bepalen. Alleen dan ontstaat er draagvlak. De streefbeelden worden SMART geformuleerd. Bijvoorbeeld: “Onze school beschikt over een leerlijn voor creatief denken”. De streefbeelden worden opgenomen in het schoolplan en in Mijnschoolplan automatisch meegenomen naar de (vier) jaarplannen; daarmee vormen ze de focus voor de komende jaren.

 

Zie de parels terug op de schoolplanposter
De nieuwe schoolplanposter (die automatisch gegenereerd wordt door Mijnschoolplan) geeft naast de missie, kengetallen en verbeterdoelen, ook de parels van de school weer.

Bekijk het hele stappenplan voor het schoolplan