Een schoolplan beschrijft  de richting van de school: wat gaan wij doen in de komende vier jaren? Het is vanzelfsprekend noodzakelijk om het team daarbij te betrekken. Waar liggen hun voorkeuren, waar hebben ze zin in, wat lijkt ze nuttig? Voordat een school vaststelt wat de grote gedurfde doelen zijn voor de komende jaren is het nodig om een sterkte/zwakte-analyse op te stellen. Waarom? Stel dat je als droom een lange reis plant met je auto, dan is het wel van belang dat je kijkt naar de staat van je auto. Is je auto een “goede” auto? Heeft tie mankementen? Zie je voor onderweg kansen? Bedreigingen? Kortom, eerst moet de school zich een beeld vormen van de eigen kwaliteit (van de school en van het team), en de context ‘verkennen’. In MijnSchoolplan beschrijft een school daarom:

  1. Hoe staan we ervoor, gelet op de basiskwaliteit (kader Inspectie van het Onderwijs). Een school scoort daartoe de 14 inspectie-standaarden
  2. Een SWOT-analyse: waarin zijn we sterk, waarin zwak, wat zijn onze kansen en bedreigingen? Welke aandachtspunten stellen we vast op basis van onze SWOT?
  3. De risico’s waarmee de school te maken heeft. Welke risico’s onderscheiden we en welke maatregelen treffen we om de risico’s te beperken of te voorkomen? In MijnSchoolplan kan eens school de risico’s in beeld brengen met betrekking tot het Onderwijskundig beleid, het Personeelsbeleid, het Organisatie beleid, het Financieel beleid en het Kwaliteitsbeleid

 

Een school die de SWOT-analyse op orde heeft, beschrijft vervolgens welke landelijke ontwikkelingen men onderscheidt. Bijvoorbeeld: een toenemende aandacht voor Wetenschap en Technologie, 21st century skills, Vreemde-talen-onderwijs, Professionele Leergemeenschappen etc. Wat wil de school meenemen in het eigen schoolplan?

 

Tenslotte bepaalt de school dan de zogenaamde Streefbeelden. Dit zijn de grote gedurfde doelen voor de komende vier jaar. Dat moeten er niet te veel zijn, en ze moeten ‘groot’ worden geformuleerd. Het zijn doelen waarvan een school al weet: ze vragen een grote tijdsinvestering, veel overleg, en ook scholing. In een metafoor: het gaat niet om het vervangen van de magnetron, het gaat om het installeren van een nieuwe keuken. De streefbeelden vormen de focus van de school. Om de evaluatie van de streefbeelden mogelijk te maken, worden ze geformuleerd alsof ze al gerealiseerd zijn. Bijvoorbeeld: onze school beschikt over een uitgewerkte leerlijn voor Kunstzinnige oriëntatie.

 

De streefbeelden worden via MijnSchoolplan vertaald naar de poster. Daardoor is snel zichtbaar wat de grote keuzes zijn van de school. Juist die keuzes staan de komende vier jaar centraal; veel activiteiten en inspanningen van de school worden gekoppeld aan de realisatie van de streefbeelden. Ze geven daarom ook rust: dit is wat we doen, en (…) doen we dus niet!  

Bekijk het hele stappenplan voor het schoolplan