Het instrument Mijnschoolplan ondersteunt je school bij het opstellen van het nieuwe schoolplan. Vanzelfsprekend is het belangrijk om je team te betrekken bij het maken en het uitvoeren van het schoolplan. We zijn met deze nieuwsbrief aangekomen bij stap 8 van het stappenplan dat we voor je uitwerken.

‘Met het team’ op Mijnschoolplan

Als je bent ingelogd in Mijnschoolplan vind je linksboven de knop ‘Met het team’. Hier vind je een uitgebreide serie werkbladen die ingezet kunnen worden om het team te betrekken bij het opstellen van het schoolplan. Je hoeft geen kostbare cursus te volgen, maar je kiest gewoon de werkbladen die je nuttig en nodig vindt. Hiermee betrek je de leraren (pas) echt bij het maken van je schoolplan. Daardoor wordt het een meer gedragen schoolplan en een meer levend schoolplan.

 

Werkbladen ‘Met het team’

Je kiest onder andere uit de volgende werkbladen:

 1. Werkblad De sterke en zwakkere kanten van de school (SWOT opstellen)
 2. Werkblad De sterke en zwakkere kanten van het team (SWOT opstellen)
 3. Werkblad De Missie van de school (Missie vaststellen, kernwaarden en slogan)
 4. Werkblad Visies van de school (op lesgeven, op identiteit, op leren etc.)
 5. Werkblad De parels van onze school (Waar zijn we trots op? Wat is onze eigen kwaliteit?)
 6. Werkblad Ons Onderwijs 2032
 7. Werkblad De Speerpunten voor de komende vier jaren

De uitkomsten van de gesprekken en de ingevulde werkbladen kunnen worden opgenomen in het nieuwe schoolplan. Op die manier levert het team een werkelijke bijdrage aan de invulling.

Spellen ‘Met het team’

Je treft ook een aantal spellen aan die je met je met je team kunt spelen, bijvoorbeeld het spel ‘Burgerschap’. Ieder spel bestaat uit vier delen:

 1. Uitleg
 2. Moederbord (spelbord)
 3. Kaartjes met doelen
 4. Een verzamelblad

De bedoeling is dat leraren met elkaar in gesprek gaan over de doelen met betrekking tot Burgerschap (in dit voorbeeld). In het schoolplan kunnen de uitkomsten worden opgenomen: wat doen we bij ons op school aan Burgerschap?

Andere spellen zijn onder andere Identiteit, Pedagogisch-didactisch handelen, Rekenen en wiskunde, Taalleesonderwijs, Klassenmanagement, Veiligheid, Afstemming, Schoolklimaat, Leertijd, Begeleiding.