Het opstellen van het schoolplan start met het meten van de basiskwaliteit. Een school kijkt dan door de bril van de Inspectie van het Onderwijs naar zichzelf: doen wij de dingen die we op orde moeten hebben goed (zie het Onderzoekskader 2017)? Een school scoort zichzelf en bepaalt aandachtspunten. Deze worden opgenomen in het schoolplan.

 

Naast deze punten die vastgesteld worden naar aanleiding van de meting van de basiskwaliteit, bepaalt een school ook haar streefbeelden (grote verbeterthema’s) en de overige aandachtspunten (bijvoorbeeld naar aanleiding van vragenlijsten aan ouders, leraren en leerlingen).

Grofweg bevat het schoolplan dus drie typen aandachtspunten:

 1. Punten n.a.v. de meting van de basiskwaliteit
 2. Punten gekoppeld aan de zogenaamde streefbeelden (grote gedurfde doelen)
 3. Overige punten

 

Alle punten worden verzameld in een groslijst, de lijst met aandachtspunten. Een school voegt daar punten die bij elkaar horen samen, kent een prioriteit toe en bepaalt of het aandachtspunt “groot” of “klein” is. Tenslotte wordt een aandachtspunt of een bundel punten toegekend aan een jaarplan.

Depunten verschijnen ‘vanzelf’ in het gekozen jaarplan. Daar werkt een school het nader uit. Bij de kleine aandachtspunten wordt aangegeven:

 • Verbeterpunt
 • Resultaatgebied
 • Betrokkenen
 • Periode
 • Eigenaar
 • Kosten

Alle “kleine” aandachtspunten worden in het jaarplan opgenomen op 1 x A4 (opsomming). Een voorbeeld van een klein punt is: het opstellen van veiligheidsbeleid. De kern van een klein punt is, dat het kan worden gedaan door een functionaris of een werkgroepje. Het team wordt slechts zijdelings betrokken bij de uitwerking. De “grote” aandachtspunten vragen wat meer uitwerking. In het jaarplan beschrijft de school:

 • Verbeterpunt
 • Resultaatgebied
 • Gewenste situatie
 • Activiteiten
 • Consequenties organisatie
 • Consequenties scholing
 • Betrokkenen
 • Periode
 • Eigenaar
 • Kosten
 • Evaluatie
 • Borging

Een voorbeeld van een “groot” aandachtspunt is: het invoeren van een leerlijn voor creatief denken. Bij een “groot” punt is het hele team (vaak) betrokken. Het vraagt veel (vergader)tijd en zeer waarschijnlijk scholing.

 

Voorbeeld verbeterplan – groot actiepunt

Verbeterpunt Aanschaffen van een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling
Resultaatgebied Onderwijskundig beleid
Gewenste situatie (doel) De school beschikt in de leerjaren 3 t/m 8 over een methode voor de

sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen

Activiteiten (hoe) 1. Oriëntatie op diverse methodes
2. Kiezen van drie methodes uit het totaalaanbod
3. Presentatie van de methodes in het team
4. Kiezen van een methode
5. Uitproberen van lessen + evaluatie
6. Besluit: aanschaf methode voor groep 3 t/m 8
Consequenties organisatie Instellen werkgroepje (taakbeleid)
3 bijeenkomsten werkgroep
2 x een deel van een teamvergadering
Consequenties scholing Geen
Eventueel uitgever uitnodigen voor een presentatie
Betrokkenen (wie) Werkgroep, Team
Periode (wanneer) Maart – April – Mei – Juni
Eigenaar (wie) Voorzitter van de werkgroep
Kosten (hoeveel) € 2.000,00
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni – Teamvergadering – met het gehele team
Borging (hoe) Vastleggen van ons beleid m.b.t. het gebruik van de methode
Per kwartaal bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen
Koppelen aan de groepsbezoeken

 

Bekijk het hele stappenplan voor het schoolplan