In 10 stappen naar je nieuwe schoolplan!

Stap 1 Stel een strategisch beleidsplan op. Bedenk dat het schoolplan altijd vooraf gegaan zou moeten worden door een strategisch beleidsplan. Lees verder over deze stap... Stap 2 Standaard of compact? Bepaal -in samenspraak met de directies van de scholen- welke variant schoolplan de scholen gaan maken: standaard of compact. Lees verder over deze stap... [...]