Met Mijnschoolplan maakt u heel eenvoudig in een paar stappen uw schoolplan en de daaruit voortvloeiende jaarplannen.

Stap 1: Met het team en zelfevaluatieStap 2: SchoolplanStap 3: Jaarplan en jaarverslag

Stap 1: Zelfevaluatie

U start met een zelfevaluatie van uw school op basis van de inspectie-eisen. U kunt dit zelf doen, maar ook de basis voor het schoolplan leggen samen met het team. Uit de zelfevaluatie volgen een aantal verbeterpunten. De scores van de zelfevaluatie worden automatisch verwerkt in uw schoolplan (transport naar het bijbehorende hoofdstuk). Daarnaast krijgt wordt de uitslag grafisch weergegeven en kunt u een zelfevaluatierapport downloaden. Met behulp van de kleuren ziet u direct of een thema (bijv. Zorg en begeleiding) onvoldoende, zwak, voldoende, goed of excellent is. In het voorbeeld hieronder (Afstemming) geeft u een score aan (1-2-3-4) en bepaalt u of de indicator een verbeterpunt is. Klikt u op verbeterpunt, dan transporteert Mijnschoolplan dat verbeterpunt automatisch naar het hoofdstuk ‘Afstemming’ in uw schoolplan.

zelfevaluatie meters

Monitoren van verbeterpunten
Via het onderdeel ‘Monitors’ bewaakt u eenvoudig de voortgang van de verbeterpunten.

Monitors

>> ga verder naar Schoolplan