In drie stappen jullie schoolplan en de jaarplannen.

Stap 1: Zelfevaluatie >> Stap 2: Schoolplan >>Stap 3: Jaarplan en jaarverslag

Stap 2: Schoolplan

Bij het maken van het schoolplan kun je gebruik maken van voorbeeldteksten die je per hoofdstuk aan kunt passen, of je gebruikt eigen teksten. Met één klik –“gebruik deze tekst”- zet je de voorbeeldtekst (rechts in het voorbeeld) in het schoolplan (links in het voorbeeld). Daarna kun je de tekst geheel aanpassen aan jullie schoolsituatie. Ook is het mogelijk de tekst op te maken in een lay-out die je aantrekkelijk vindt. Bij ieder hoofdstuk is er de mogelijkheid om bijbehorende documenten te uploaden en ieder hoofdstuk wordt voorzien van een aantal relevante downloads. Per aspect geef je de beoordeling en de prioriteit aan de verbeterpunten. De verbeterpunten worden automatisch opgenomen in een totaaloverzicht (de groslijst met verbeterpunten) en van daaruit plaats je ze in het jaarplan/jaarverslag. En via het jaarplan/jaarverslag in jullie vergaderschema. Ben je gebruiker van WMK? Dan kun je ervoor kiezen beoordelingen uit WMK te gebruiken.

schoolplan 2

Het uploaden van documenten

In het schoolplan (Mijnschoolplan) verwijs je in de inleiding naar een flink aantal bijlagen. Bijlagen waarnaar je verwijst kun je opnemen in het digitale schoolplan. Bij ieder hoofdstuk in uw schoolplan kun je documenten uploaden die bij het hoofdstuk horen. Het hoofdstuk Zorg en begeleiding kun je bijvoorbeeld voorzien van een aantal bijlagen:

  1. Ondersteuningsprofiel
  2. Zorgplan

Op die manier krijgt het schoolplan een archieffunctie. Nooit meer zoeken in allerlei mappen. Alles staat keurig bij elkaar in het schoolplan.

De downloads

Vrijwel alle hoofdstukken zijn voorzien van één of meer downloads. De downloads zijn handige formulieren waarmee je verder vorm kunt geven aan het schoolbeleid. Om een voorbeeld te geven: in het hoofdstuk Personeelsbeleid wordt de paragraaf groepsbezoeken beschreven. Je geeft (kort) aan wat jouw beleid is en hoe jullie dagelijkse praktijk eruit ziet. Ter ondersteuning staat in deze paragraaf een download: het formulier voor het voeren van feedbackgesprekken na een klassenbezoek.

>> ga terug naar Zelfevaluatie               >> ga verder naar Jaarplan en jaarverslag