Als directeur van een basisschool maakt u iedere vier jaar een schoolplan. Hierin beschrijft u het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financiële beleid, het organisatorisch beleid en het kwaliteitsbeleid van uw school. Tevens geeft u in uw schoolplan aan hoe u de kwaliteit van uw onderwijs bewaakt en verbetert.

Met Mijnschoolplan stelt u in een paar eenvoudige stappen uw schoolplan op. De inhoud voldoet aan de eisen die de inspectie stelt. Mijnschoolplan is inhoudelijk gemaakt door Cees Bos. Bekijk onderstaande animatie om te zien hoe Mijnschoolplan werkt, of bekijk de uitgebreide informatie.

Speciale (V)SO versie

Mijnschoolplan sluit goed aan bij het (V)SO. Binnen Mijnschoolplan is er een zelfevaluatie beschikbaar voor het (V)SO. Per licentie kan worden ingesteld of de school de PO of de (V)SO variant ziet. Standaard is deze ingesteld op PO. Wilt u de (V)SO versie? Vul dit dan in bij ‘opmerkingen’ in het bestelformulier.

De voordelen van Mijnschoolplan:

 • Schoolplan ontwikkelen op basis van teksten die inspectieproof zijn
 • Teksten aangepast? Uw schoolplan wordt automatisch opgemaakt. Printen en klaar.
 • U heeft uw schoolplan digitaal en op papier
 • Per hoofdstuk krijgt u handige schrijftips
 • Per hoofdstuk kunt u documenten uploaden die bij dat hoofdstuk horen
 • Per hoofdstuk krijgt u downloads die bij dat hoofdstuk horen
 • Mijnschoolplan archiveert uw documenten per hoofdstuk
 • Met Mijnschoolplan koppelt u uw schoolplan direct aan een bijbehorend jaarplan
 • Met Mijnschoolplan koppelt u uw schoolplan direct aan een bijbehorend jaarverslag
 • Met Mijnschoolplan koppelt u uw jaarplan direct aan een vergaderschema
 • Handig hergebruik van beoordelingen uit WMK (of invoer eigen beoordelingen)
 • Duidelijk kostenoverzicht; geen verrassingen achteraf